Mjölkpapp

 

Mjölkpapp används för att skydda golv under konstruktionsarbeten så som kakelsättning då denna kraftiga plastbelagda kartong står emot våt spill, spackel och färg. Produkten finns både med och utan skyddande plastfilm beroende på vilken miljö den skall användas i. Produkten kan även fås med logotype på.